ekokidz - logo

 

 

 

KnappMorkBlaValkomna

KnappMellanGronBarnOlarande

KnappLjusGronPedRiktlinj

KnappMorkBlaVardeGrunder BildMarkPilEnkel

KnappMellanGronMiljoTank

KnappLjusGronKost

KnappMorkBlaMeny

KnappMellanGronDagensRutin

KnappLjusGronOppetHus

KnappMorkBlaInfoTraffar

KnappKalendarium

KnappOppettider

KnappIntresse

KnappKontakt

KnappPedagogen

 

 

BildNyPigaVanster

BildNyPigaHoger

 

 

 

 

 

KnappNyPiga

 

NyPiga

 

EkoKortis1

 

KnappNyPigaGronBGHoger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMTIDENS FÖRSKOLA EKOKIDZ värdegrunder och normer följer de sex diskrimineringsgrunderna.Vår plan mot trakasserier/för likabehandling delges i Temabok varje vecka till våra inskrivna familjer.Denna plan utformas, följs upp och utvärderas kontinuerligt enligt lpfö18!

 

Hos oss är det viktigt:

BildNyPigaVansterBildNyPigaHoger

 

ATT VARJE INDIVID MÖTS MED RESPEKT FÖR DEN MAN ÄR

ATT ACCEPTERA OCH RESPEKTERA VARANDRAS OLIKHETER /LIKHETER

ATT TILLIT OCH FÖRTROENDE BEHANDLAS VARSAMT

ATT ORDET FÖRLÅT ANVÄNDS PÅ ETT VÖRDNADSFULLT SÄTT

ATT ÖPPENHET OCH KLAR KOMMUNIKATION RÅDER

ATT VI ALLA RESPEKTERAR VÅR NATUR OCH MILJÖ

ATT VI VÄRNAR OM VÅR HÄLSA OCH VÅRT ALLMÄNNA VÄLBEFINNANDE

ATT VI ÄR RÄDDA OM OSS SJÄLVA OCH VARANDRA OCH OM FRAMTIDENS BARN

 

 

Vårt ledord är:

BildTextAttTaSigTid