KnappMorkBlaValkomna

KnappMellanGronBarnOlarande

KnappLjusGronPedRiktlinj

KnappMorkBlaVardeGrunder

KnappMellanGronMiljoTank

KnappLjusGronKost

KnappMorkBlaMeny

KnappMellanGronDagensRutin

KnappLjusGronOppetHus

KnappMorkBlaInfoTraffar

KnappKalendarium BildMarkPilEnkel

KnappOppettider

KnappIntresse

KnappKontakt

KnappPedagogen

 

 

BildNyPigaVanster

 

BildNyPigaHoger

Kontakta våra Ekokidz enheter:
Gantofta:
042-22 33 01
Tinkarpsgården: 042.21 99 00

KnappNyPiga

 

NyPiga

 

 

EkoKortis1

 

KnappNyPigaGronBGHoger

Kalendarium för terminen för ekokidzenheterna presenteras på ekokidz facebooksida alt fås mejlat vid terminstart till varje enskild ekokidz familj.!

Planen för likabehandling,trakasserier och kränkande behandling. Terminens mål enligt lpfö 98:se mejlad temabok som kommer varje fredag tillsammans med veckans veckobrev till alla inskrivna familjer hos ekokidz!