KnappMorkBlaValkomna

KnappMellanGronBarnOlarande

KnappLjusGronPedRiktlinj

KnappMorkBlaVardeGrunder

KnappMellanGronMiljoTank

KnappLjusGronKost

KnappMorkBlaMeny

KnappMellanGronDagensRutin

KnappLjusGronOppetHus

KnappMorkBlaInfoTraffar

KnappKalendarium BildMarkPilEnkel

KnappOppettider

KnappIntresse

KnappKontakt

KnappPedagogen

 

 

BildNyPigaVanster

 

BildNyPigaHoger

Kontakta våra Ekokidz enheter:
Gantofta:
042-22 33 01
Råå:
042-453 32 60
Tinkarpsgården: 042.21 99 00

KnappNyPiga

 

NyPiga

 

 

EkoKortis1

 

KnappNyPigaGronBGHoger

Kalendarium from vt-18 för ekokidz presenteras på vår facebooksida alt fås mejlat vid terminstart till varje enskild Ekokidz familj.!

Planen för likabehandling. Terminens mål Ht-18t enligt lpfö 98:2.1Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar : öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Planen mot trakasserier o kränkande behandling. Terminens mål Ht-18 enligt lpfö 98:2.1Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar : förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra