KnappMorkBlaValkomna

KnappMellanGronBarnOlarande

KnappLjusGronPedRiktlinj

KnappMorkBlaVardeGrunder

KnappMellanGronMiljoTank

KnappLjusGronKost

KnappMorkBlaMeny

KnappMellanGronDagensRutin

KnappLjusGronOppetHus

KnappMorkBlaInfoTraffar

KnappKalendarium BildMarkPilEnkel

KnappOppettider

KnappIntresse

KnappKontakt

KnappPedagogen

 

 

BildNyPigaVanster

 

BildNyPigaHoger

Kontakta våra Ekokidz enheter:
Gantofta:
042-22 02 42
Tinkarpsgården: 042-18 48 43

KnappNyPiga

 

NyPiga

 

 

EkoKortis1

 

KnappNyPigaGronBGHoger

Kalendarium för terminen för ekokidzenheterna mejlas vid terminstart till varje enskild ekokidz familj.!

Planen för likabehandling och mot trakasserier/kränkande behandling. Terminens mål enligt lpfö 18:se mejlad temabok som kommer varje fredag tillsammans med veckans veckobrev till alla inskrivna familjer hos ekokidz!